Przedsiębiorstwo Budowlane Walaszkowski Sp z o.o.

Budowa hali sportowej w Gdyni

Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni.

W ramach wyżej wymienionej inwestycji Wykonano:

 1. Obiekt kubaturowy Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i adaptacja sali korekcyjnej.
 2. Obiekt wyposażono w sprzęt sportowy oraz instalacje wewnętrzne:
  – wody
  – kanalizacji sanitarnej
  – elektryczne
  – system nagłośnienia sali gimnastycznej
  – wentylacji mechanicznej
  – centralnego ogrzewania
  – ciepła technologicznego
 3. Kubatura: 9 698,8 m3
  Powierzchnia użytkowa: 1 235,2 m2
 4. Przyłącza:
  – teletechniczne
  – ciepłownicze
  – wodociągowe
  – kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 5. Sieci:
  – ciepłownicza
  – kanalizacji deszczowej (łącznie z 12 zbiornikami na wodę opadową 40 m3 każdy)
  – hydrantowa
 6. Wykonano oświetlenie zewnętrzne boisk i terenu przy wejściu do budynku.
 7. Obiekty sportowe zewnętrzne o nawierzchni poliuretanowej ELTAN N na podbudowie betonowej wraz z wyposażeniem sportowym
  – bieżnia 406 m2
  – trzy boiska 2 426 m2
  – skocznia w dal z piaskownicą
 8. Zagospodarowanie terenu:
  – parkingi, wjazdy chodniki z kostki betonowej – 1 707 m2
  – nasadzenia roślin, trawniki – 1 217 m2
  – zabezpieczenie skarp – 66 m2
  – obrodzenie terenu z bramami wjazdowymi i furtkami
Copyright Nazwa.pl