Przedsiębiorstwo Budowlane Walaszkowski Sp z o.o.

„Budowę sztucznego lodowiska wraz z budynkiem zaplecza socjalno - technicznego w Redzikowie”

Obiekt składa się z zadaszonego lodowiska sztucznego (zadaszenie w formie wiaty z częściowymi przesłonami bocznymi) oraz budynku zaplecza socjalno-technicznego. W ramach wyżej wymienionej inwestycji wykonano:

1. Budynek zaplecza jako obiekt kubaturowy jednokondygnacyjny, wraz z holem kasowym, wypożyczalnią i ostrzalnią łyżew, pomieszczeniem rolby, topielnikiem do lodu, pomieszczeniami technicznymi i socjalno-biurowymi.

Kubatura budynku zaplecza –3621,7 m3
Powierzchnia całkowita – 691,81 m2
Powierzchnia zabudowy – 691,81 m2

Obiekt budowany w technologii tradycyjnej, elementy konstrukcyjne żelbetowe wylewane na mokro, ściany z bloków SILKA. Zadaszenie w formie stropodachów z płyt kanałowych pokrytych papą termozgrzewalną z częścią przekrytą dachem łukowym opartym na dźwigarach drewnianych z drewna klejonego i pokrytym blachą płaską aluminiową na rąbek stojący. Stolarka aluminiowa i stalowa, wraz z roletami i żaluzjami sterowanymi elektrycznie. Pełen zakres robót wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych. Obiekt został w pełni wyposażony tj.: stolarka meblowa, sprzęt wypożyczalni łyżew, boks kasowy wraz z systemem dostępu.

2. Wiatę Lodowiska o konstrukcji opartej na żelbetowych przyporach oraz dźwigarach z drewna klejonego. Pokrycie dachu łukowe z blachą płaską aluminiową na rąbek stojący.

Kubatura wiaty lodowiska – 14167,2 m3
Powierzchnia zabudowy – 1696,97 m2
Powierzchnia płyty lodowiska – 1032,75 m2

Od strony północno-zachodniej (ze względu na silne wiatry) wykonano fasadę przeszkloną o konstrukcji systemowej z profili aluminiowych na podkonstrukcji stalowej. Między przyporami żelbetowymi zamontowano bramy wielkogabarytowe sterowane elektrycznie jako dodatkowe zabezpieczenie przed silnym wiatrem. Obiekt został wyposażony w maszynę do pielęgnacji lodu (rolbę). Na dachu Lodowiska zamontowano generatory fotowoltaiczne o mocy 40 kW.

3. Instalacje: wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, systemu chłodzenia płyty lodowiska, kanalizacji sanitarnej, odwodnienia dachów oraz płyty lodowiska, elektryczną, teletechniczną i technologiczną, wentylacji, odgromową, fotowoltaiczną, sieci komputerowej i elektronicznego systemu obsługi klienta (ESOK), monitoringu i alarmową.

4. Przyłącza teletechniczne, elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

5. Układ komunikacyjny w tym m.in. budowę parkingów, dróg, chodników i dojść do obiektu.
Powierzchnia terenów utwardzonych - 3575 m2

6. Zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem.

7. Budowę ogrodzenia z systemowych paneli ogrodzeniowych wraz z furtkami i bramami. .
Copyright Nazwa.pl