Przedsiębiorstwo Budowlane Walaszkowski Sp z o.o.

Budowa świetlicy wiejskiej w Łosinie, Gm. Kobylnica

W ramach wyżej wymienionej inwestycji wykonano obiekt kubaturowy Świetlicy Wiejskiej zagospodarowanie terenu działki na której znajdował się obiekt oraz wykonanie boiska sportowego.

Obiekt wyposażono w sieci wewnętrzne:
– wody
– kanalizacji sanitarnej
– elektryczną
– teletechniczną

Oraz w sieci zewnętrzne:
– Kanalizacje deszczową
– Kanalizację sanitarna
– Elektryczna wraz z lampami solarnymi

Copyright Nazwa.pl