Przedsiębiorstwo Budowlane Walaszkowski Sp z o.o.

Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które nam powierzyliście oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do nowych przepisów.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane „WALASZKOWSKI” Sp. Z o. o. z siedzibą: ul. Rzemieślnicza 11, 83-307 Leszno.

2. Państwa dane otrzymaliśmy dobrowolnie w związku z transakcjami dokonywanymi pomiędzy Państwem a naszą firmą oraz pozostałą korespondencją biznesową.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną;

- realizacji umów;

- prowadzenia komunikacji biznesowej;

- kontaktowania się w celach związanych ze świadczonymi przez nas usługami.

4. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń;

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, podatkowych, rachunkowych;

- statystycznych i archiwizacyjnych;

- maksymalnie 10 lat od zakończenia wykonania umowy, chyba, że przepisy prawa, podatkowe, rachunkowe stanowią inaczej.

5. Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu email oraz numeru telefonu.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych dotyczących Państwa. Sprzeciw należy złożyć w siedzibie administratora danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny, które bezpośrednio związane są z Państwa szczególną sytuacją.

Copyright Nazwa.pl